Quaestus je osnovao dva fonda rizičnog kapitala ukupne veličine 80 milijuna eura.

Quaestus je 2003. godine osnovao prvi hrvatski fond rizičnog kapitala Quaestus Private Equity Kapital, veličine 35 milijuna eura. 2011. godine Quaestus je osnovao novi fond rizičnog kapitala Quaestus Private Equity Kapital II, veličine 45 milijuna eura.

Slika dolje prikazuje investicijski ciklus.