Davor Dorić

Davor Dorić diplomirao je 2005. godine na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer financije.

Iste godine zapošljava se u Erste & Steiermärkische bank d.d. u Zagrebu, na poziciji financijskog zastupnika za male i srednje tvrtke, gdje je zadužen za upravljanje kreditnim portfeljem veličine oko 50 milijuna eura. Njegove dužnosti uključivale su strukturiranje kreditnih aranžmana, pregovore s klijentima, analizu tržišta, analizu financijskih izvještaja, izradu kreditnih prijedloga, te pripremu kreditne dokumentacije i nadzor nad naplatom potraživanja.

2007. godine dolazi u Quaestus Private Equity, prvu hrvatsku tvrtku za upravljanje private equity fondovima, gdje radi i danas. Radeći na pozicijama investicijskog analitičara i investicijskog menadžera, obavljao je niz zadataka koji su uključivali pripremu izvještaja o potencijalnim ulaganjima, analizu financijskih izvješća tvrtki, te tržišta i sektora u kojem posluju, zatim financijsko modeliranje i procjenu vrijednosti tvrtki, pregovore sa svim stranama uključenim u investicijski proces, izradu optimalnih kapitalnih struktura, izradu ulagačke dokumentacije, koordinaciju i analizu due diligence izvještaja, a zatim i strateško planiranje, budžetiranje i nadzor razvoja ostvarenih ulaganja kroz sudjelovanje u korporativnim tijelima društava iz portfelja. Dodatna iskustva u različitim gospodarskim sektorima stekao je djelujući kao član nadzornog odbora u nekoliko društava iz portfelja fondova. Također, nekoliko godina bio je i na poziciji člana uprave za financije u društvu Fragaria, najvećem dosadašnjem ulaganju Quaestusa, gdje je sudjelovao u konsolidaciji grupacije koja danas zapošljava više od 200 ljudi, uz prihod veći od 20 milijuna eura. Tu je stekao dodatna iskustva i znanja iz područja menadžmenta i različitih aspekata korporativnih financija. Položio je ispite za brokera i investicijskog savjetnika u organizaciji HANFA-e. 2015. godine skupština društva Quaestus Private Equity imenovala ga je članom uprave.