Leo Mulabdić

Leo Mulabdić diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 2008. godine, smjer Analiza i poslovno planiranje. Tijekom studija, jedan semestar je proveo na Sveučilištu Commenius u Bratislavi kao dobitnik CEEPUS stipendije.

Dugi niz godina aktivno se bavio rukometom.

Prvo radno iskustvo bilo mu je u odjelu financija u Nestléu gdje je započeo u računovodstvu, a zatim prešao u kontroling. Između ostaloga, bio je zadužen za budžetiranje i praćenje operativnih troškova, određivanje cjenovne strategije proizvoda, tržišno pozicioniranje te ocjenjivanje isplativosti marketinških kampanja.

Početkom 2011. dolazi u Quaestus gdje trenutno radi na poziciji investicijskog menadžera, pri čemu su mu glavni zadaci praćenje društava iz portfelja fonda, pronalaženje novih investicija te poslovni razvoj projekata. Aktivno se služi engleskim (CPE - Cambridge Certificate of Proficiency in English ) te pasivno španjolskim i njemačkim jezikom.