Mario Popić

Mario Popić diplomirao je 2010. godine na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer financije.

Iste godine zapošljava se u društvu za financijsko savjetovanje Certus Regimen d.o.o. u Zagrebu, na poziciji financijskog analitičara, gdje je sudjelovao na projektima preuzimanja i spajanja, financijskog restrukturiranja i procjenama vrijednosti društava.

Početkom 2011. godine sudjeluje u osnivanju i daljnjem radu prvog domaćeg hedge fonda gdje je zadužen za provođenje investicijske strategije i trgovanje na međunarodnim financijskih tržištima.

Tijekom 2013. godine dolazi u Quaestus Private Equity na poziciju investicijskog analitičara, gdje je zadužen za praćenje društava iz portfelja fonda, pripremu izvještaja o potencijalnim ulaganjima, istraživanje tržišta i razvoj projekata. Izvorni je govornik njemačkog i aktivno se služi engleskim jezikom.