Vjenceslav Terzić

Vjenceslav Terzić

Vjenceslav Terzić je 2000. godine diplomirao na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Osijeku, smjer financije. Po završetku studija polaže i specijalizirani ispit za stečajnog upravitelja te kratko vrijeme radi kao stečajni upravitelj.

Svoju karijeru u «private equity» industriji započeo je u travnju 2001. godine u SEAF-u, međunarodnoj menadžment tvrtki sa sjedištem u Washingtonu, SAD, jednoj od prvih tvrtki iz te industrije koje su poslovale u Hrvatskoj. Tijekom petogodišnjeg rada u SEAF-u stekao je široko iskustvo u «private equity» poslovanju. Među ostalim, njegove dužnosti su se sastojale od procjene potencijalnih ulaganja koje je uključivalo analizu financijskih izvješća tvrtki, tržišta i sektora u kojem posluju te procjenu vrijednosti tih tvrtki. Nadalje, od strukturiranja i provedbe ulaganja koje je uključivalo izradu optimalnih kapitalnih struktura, pregovaranje s klijentima te pripremu i izradu ulagačke dokumentacije, i konačno od naknadnog razvoja i praćenja poslovanja ostvarenih ulaganja, uključujući budžetiranje, koordiniranje stručnih savjetničkih programa, strateško planiranje te nadzor tvrtke i menadžmenta.

U 2004. godini, za vrijeme svog rada u SEAF-u, završava CFA program, trogodišnju međunarodnu edukaciju stručnog usavršavanja iz područja financija. Iste godine završava i „Private equity management training course“, stručnu edukaciju pod okriljem European Venture Capital and Private Equity Association, krovne europske „private equity“ udruge.

U 2005. osniva vlastitu tvrtku specijaliziranu za savjetovanje međunarodnih „private equity“ tvrtki sa poslovanjem u Hrvatskoj.

U svibnju 2006. godine priključuje se Quaestus Private Equity-u, prvoj hrvatskoj «private equity» menadžment tvrtki, koja upravlja prvim fondom u Republici Hrvatskoj osnovanim u skladu s hrvatskim zakonodavnim uređenjem ove industrije. Kao investicijski menadžer nastavlja i dalje usavršava svoj profesionalni rad na procjeni potencijalnih ulaganja, njihova strukturiranja i provedbe te naknadnog razvoja i praćenja poslovanja ostvarenih ulaganja. Pored toga stječe iskustvo u poslovanju ove industrije sukladno hrvatskom zakonodavnom uređenju. Trenutno radi na poziciji direktora.